2017-08-18

Kierownictwo

P.O. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
mł. bryg. mgr Wiesław Wojciechowski

 

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
mł. bryg. mgr Dariusz Budkiewicz

 


 

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
bryg. mgr Jacek Kurczyński