Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
inne  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
stażysta w służbie przygotowawczej (stanowisko docelowe - starszy ratownik)  
E-mail
kpswidnica@kwpsp.wroc.pl  
Telefon
74 851 88 80  
Fax
74 851 88 64  
Data składania
2019-10-21  
Data wygaśnięcia
2019-11-30  
Tagi
Nabór, praca,  
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
świdnicki  
Gmina
Świdnica
Miasto
Świdnica  
Ulica
al. Niepodległości  
Numer budynku
8  
KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNICY ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Świdnicy:
 
1. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: 2
2. Stanowiska: stażysta w służbie przygotowawczej (stanowisko docelowe - starszy ratownik)
3. Miejsce pełnienia służby: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
4. System pełnienia służby: zmianowy (24/48 godzin).
5. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej Łj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499) kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria:
 
a. posiadać obywatelstwo polskie,
b. być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
c. korzystać z pełni praw publicznych,
d. posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
e. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.
 
Szczegóły naboru wraz z załącznikami znajdują się poniżej w załączonych plikach PDF.
 
 
 

Załączniki

  2019_10_07_Nabor_do...luzby_JRG.pdf 5,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_10_07_Nabor_do...lacznik_1.pdf 192,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_10_07_Nabor_do...lacznik_2.pdf 118,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019_10_07_Nabor_do...lacznik_3.pdf 169,86 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się