Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 17


Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Paweł Szydłowski 2020-01-15 zobacz
2 Informacja publiczna Paweł Szydłowski 2017-08-28 zobacz
3 Kierownictwo Paweł Szydłowski 2017-08-18 zobacz
4 Majątek KP PSP w Świdnicy Paweł Szydłowski 2018-04-09 zobacz
5 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Paweł Szydłowski 2017-08-28 zobacz
6 Petycje Paweł Szydłowski 2020-07-20 zobacz
7 Platforma Elektronicznego Fakturowania Paweł Szydłowski 2020-02-13 zobacz
8 Projekty unijne Paweł Szydłowski 2019-07-24 zobacz
9 Raport dostępności Paweł Szydłowski 2021-03-31 zobacz
10 Redakcja BIP Paweł Szydłowski 2017-08-28 zobacz
11 Regulamin organizacyjny Paweł Szydłowski 2017-08-28 zobacz
12 Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Paweł Szydłowski 2018-05-25 zobacz
13 Skargi i wnioski Paweł Szydłowski 2019-11-07 zobacz
14 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Paweł Szydłowski 2019-05-08 zobacz
15 Status prawny Paweł Szydłowski 2017-08-28 zobacz
16 Struktura organizacyjna Paweł Szydłowski 2017-08-28 zobacz
17 Zakłady Zwiększonego Ryzyka (ZZR) Paweł Szydłowski 2018-05-24 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się