2017-08-28

Status prawny

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej powołaną na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400, z późn. zm.) jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.