2018-05-24

Zakłady Zwiększonego Ryzyka (ZZR)

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy przedstawia informacje nt. zakładów – Zwiększonego (ZZR) i – Dużego (ZDR) Ryzyka Wystąpienia awarii przemysłowej na terenie powiatu świdnickiego:
 
1. Aktualizacja: maj 2018 r.
2. Ilość zakładów Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej – 1;
3. Ilość zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – 0;
4. Oznaczenie zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:
 
DAICEL SAFETY SYSTEMS EUROPE Spółka z o.o.
(DSSE)
 
ul. Strefowa 2
58-130 Żarów
 
www.daicelsse.com
 
5.Informacja na temat przedłożonych zgłoszeniach zakładów ZZR (art. 267 ust. 1 pkt. 3 POŚ)
 

Lp.

Nazwa zakładu

Data zgłoszenia

Data aktualizacji zgłoszenia

Uwagi

1

Daicel Safety Systems Europe spółka z o.o. ul. Strefowa 2, 58-130 Żarów

2005-07-18

--------------

--------------

2

--------------

--------------

--------------

--------------

3

--------------

--------------

--------------

--------------

 
6. Informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom (PZPA) (art. 267 ust. 1 pkt. 4 POŚ)
 

Lp.

Nazwa zakładu

Data aktualizacji PZPA

Zaopiniowane pozytywnie przez KP PSP w Świdnicy
(TAK/ NIE)

Uwagi

1

Daicel Safety Systems Europe spółka z o.o. ul. Strefowa 2, 58-130 Żarów

2017-12-15

TAK

--------------

2

--------------

--------------

--------------

--------------

3

--------------

--------------

--------------

--------------

 
7. Informacje na temat planowanych kontroli w terenie (art. 267 ust. 1 pkt. 4 POŚ)
 
Rys.1. Roczny plan czynności kontrolno-rozpoznawczych (uwzględniający kontrole zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) komendanta powiatowego PSP w Świdnicy na rok 2018 r.
 
Harmonogram
 
Rys.2. Harmonogram kontroli ZZR i ZDR.
 
Harmonogram kontroli
 
8. Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 POŚ (art. 267 ust. 1 pkt. 7 POŚ)

Lp.

Nr decyzji admin.

Znak decyzji admin.

Data wystawienia decyzji administracyjnej

Nieprawidłowość opisana w decyzji administracyjnej

Informacje na temat stanu realizacji decyzji administracyjnej

1

------------

------------

------------

------------

------------

2

------------

------------

------------

------------

------------

3

------------

------------

------------

------------

------------

4

------------

------------

------------

------------

------------

5

------------

------------

------------

------------

------------

 
 
9. Informacja dotycząca zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie powiatu świdnickiego (stan na maj 2018 r.):
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADÓW ZWIĘKSZONEGO LUB DUŻEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ POWIATU ŚWIDNICKIEGO
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZZR
 
10. Informacja dotycząca zakładów zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie powiatu świdnickiego (stan na maj 2018 r.):

Do  pobrania plik info dot. zakładu Zwiększonego Ryzyka.

 
 

Załączniki

  Harmonogram.PNG 806,54 KB (png) szczegóły pobierz
  Harmonogram_kontroli.PNG 963,15 KB (png) szczegóły pobierz
  Informacja.PNG 87,52 KB (png) szczegóły pobierz
  Informacja_ZZR.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się